Alojzy Szewczyk

Urodzony 7 lutego 1891 roku w Książenicach, od 1919 roku mieszkaniec Kamienia - obecnie dzielnicy Rybnika. Członek Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, uczestnik trzech Powstań Śląskich, działacz plebiscytowy.

 

W okresie powojennym pracownik Polskich Kolei Państwowych. Przez dwie kadencje naczelnik Urzędu Gminy w Kamieniu; w tym czasie jego staraniem w latach 1926-1927 przeprowadzono elektryfikacje Kamienia. W latach 1929-1930 jako naczelnik Gminy i przewodniczący Zarządu Szkolnego sprawował ogólny nadzór nad budową nowej szkoły, obecnie siedziby Szkoły Podstawowej Nr 28. Członek Związku Powstańców Śląskich, Związku Obrony Kresów Zachodnich oraz Narodowej Partii Robotniczej.

 

Jako powstaniec śląski i działacz plebiscytowy, przed agresją na Polskę wpisany przez Niemców do specjalnej księgi gończej Sonderfahndungsbuch Polen - spisu ludzi, których okupant hitlerowski zamierzał unicestwić zaraz po wkroczeniu do Polski. Pod koniec sierpnia 1939 roku wyjechał do Lwowa.

 

Do Kamienia wrócił wiosną 1940 roku; tego samego dnia wezwany do stawienia się nazajutrz na posterunku Gestapo w Leszczynach. Tam aresztowany, więziony początkowo w Rybniku i Katowicach, ostatecznie 6 września 1940 roku osadzony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Oznaczony jako więzień numerem 3757, zamordowany 8 września 1942 roku.

"Aby pozostał w pamięci uczniów i mieszkańców Kamienia ..."

W maju 2001 roku podczas obchodów 70-lecia Szkoły Podstawowej w Rybniku - Kamieniu, nadano szkole imię Alojzego Szewczyka. Pamiątkową tablicę można obejrzeć w holu szkoły.

 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach