Rok 2020

Rok 2019

Lata 2018 i starsze

Rowerowy Maj

W roku szkolnym 2018/19 nasza szkoła zajęła I miejsce w Rybniku w międzyszkolnym projekcie "Rowerowy Maj" i tym samym otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 3.000zł na sprzęt sportowy.

 

Bezpieczna Placówka Oświatowa

Instytut Badań Marki w roku 2019 wyróżnił naszą szkołę przyzjanąc nam Certyfikat Bezpiecznej Placówki Oświatowej m.in. za stwarzanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Gazetka multimedialna

Certyfikat udziału w programie JuniorMedia dla szkolnej gazetki multimedialnej "Z Kamieniami przed Lekcjami". Gazetkę w roku szkolnym 2017/18 tworzyło 5 uczniów klasy 5b.

Innowacyjna Szkoła

Ten certyfikat otrzymaliśmy za wykorzystywanie przez uczniów i nauczycieli w praktyce szkolnej nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych.

Nowoczesna Edukacja Wczesnoszkolna

Udowodniliśmy, że nasza szkoła na początkowym etapie edukacyjnym jest miejscem nie tylko do nauki lecz także nauki przez zabawę, wspierając wszechstronny rozwój najmłodszych uczniów.

"Odkrywca"

Certyfikat dokumentuje uczestnictwo szkoły w Programie Edukacyjnym National Geographic. Szkoła wykazuje zaangażowanie w poszerzanie wiedzy i rozwijanie pasji uczniów.

"Bezpieczna szkoła i przyszłość"

W 2017 roku nasza szkoła wzięła udział w projekcie, którego przedmiotem było zewnętrzne zagrożenie, jakim jest TERRORYZM. Program realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

"Zadowolony konsument"

W styczniu 2016 roku zostaliśmy wyróżnieni przez uczniów i ich rodziców za najwyższą jakość usług edukacyjnych. Certyfikat wystawiony na podstawie ich pozytywnych opinii.

Wiemy jak! Nowe technologie w szkole

Przyznany przez NASK za działania wobec uczniów, nauczycieli i rodziców, mające na celu rozwijanie ich kompetencji w zakresie bezpiecznego i efektywnego korzystania z nowoczesnych technologii.

Aktywna Szkoła-Aktywny Uczeń

Certyfikat przyznany w 2015 roku przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie za popularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad zdrowego trybu życia.

Wiarygodna Szkoła

W październiku 2014r. otrzymaliśmy certyfikat WIARYGODNA SZKOŁA. Celem Projektu jest pomóc rodzicom przy wyborze odpowiedniej placówki dydaktycznej dla swoich dzieci.

Szkoła Czystych Rąk

W roku 2013 szkoła otrzymała Certyfikat Akademii Czystych Rąk. Udział w programie miał na celu propagowanie wśród dzieci zdrowych nawyków mycia rąk.

Społecznie Zaangażowana Placówka

Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki otrzymaliśmy w roku szkolnym 2011/2012 za wsparcie działań UNICEF na rzecz dzieci z Sierra Leone.

Czytamy ze Zrozumieniem

Centrum Edukacji Humanistycznej przyznało nam ten certyfikat w roku szkolnym 2011/2012. Otrzymaliśmy wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Sprawdzianie Czytania ze Zrozumieniem.

Znak Jakości Interkl@sa

W 2009 roku nasza szkoła uzyskała certyfikat Znak Jakości Interkl@sa za przygotowywanie swoich uczniów do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie informacyjnym.

Śląska Szkoła Jakości - Kształcenie

1 października 2007 roku Śląski Kurator Oświaty w Katowicach nadał naszej szkole certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości w obszarze „Koncepcja pracy szkoły. Kształcenie”.

ŚSJ - Wychowanie i Opieka

W październiku 2005 roku otrzymaliśmy certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości w obszarze „Wychowanie i opieka” . Certyfikat przyznało nam Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach na okres 5 lat.

Szkoła Promująca Zdrowie

W maju 2005 roku otrzymaliśmy certyfikat "Szkoły Promującej Zdrowie" przyznany nam na lata 2005-2008 - czyli na okres trzech lat - przez Śląską Sieć Szkół Promujących Zdrowie.

Szkoła z Klasą

W 2003 roku uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji "Szkoła z klasą", organizowanej pod patronatem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Szkoła z Klasą - LEGO

W roku szkolnym 2004/2005 nasza szkołą brała udział w programie "Szkoła z klasą - CZYTAM-MYŚLĘ-DZIAŁAM" i zdobyła sprawność LEGO (szkoła uczy czytać).

Szkoła z Klasą - COGITO

W roku szkolnym 2004/2005 nasza szkołą brała udział w programie "Szkoła z klasą - CZYTAM-MYŚLĘ-DZIAŁAM" i zdobyła sprawność COGITO (szkoła uczy myśleć).

Szkoła z Klasą - AGO

W roku szkolnym 2004/2005 nasza szkołą brała udział w programie "Szkoła z klasą - CZYTAM-MYŚLĘ-DZIAŁAM" i zdobyła sprawność AGO (szkoła uczy działać).

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach