Oferta szkoły

Nasza szkoła mieści się w spokojnej i zielonej dzielnicy Rybnika - Kamieniu. W bliskim sąsiedztwie znajduje się las, łąki, strumyk oraz miejski ośrodek sportu i rekreacji. Dzięki temu, że jesteśmy małą szkołą, znamy się wszyscy doskonale i czujemy się tu bezpiecznie. W roku szkolnym 2021/22 – w 17 oddziałach uczy się 360 uczniów. Rada Pedagogiczna składa się z 35 nauczycieli, którzy posiadają pełne kwalifikacje zawodowe i stale poszerzają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności pedagogiczne. Nauczyciele są otwarci na potrzeby każdego dziecka.

W otoczeniu szkoły znajduje się nowoczesna infrastruktura: plac zabaw, boisko szkolne, ścieżka zdrowia oraz Street Workout Park".

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna:

Szkoła zapewnia dzieciom możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie z trudnościami otoczeni są tu szczególną troską i znajdują adekwatną pomoc. Pozostają pod opieką szkolnego pedagoga, logopedy biorąc udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych zgodnie z zaleceniami PPP. Organizujemy pomoc dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie, wyprawki oraz stypendia). W ramach PPP organizujemy:

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA,

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE,

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE I LOGOPEDYCZNE,

ZAJĘCIA W RAMACH ZŚK oraz DORADZTWA

Baza szkoły:

NASZA SZKOŁA DYSPONUJE:

obszerną i przestronną salą gimnastyczną ze sprzętem sportowym, który jest na bieżąco uzupełniany,

pracownią komputerową z 25 stanowiskami komputerowymi z nowoczesnym oprogramowaniem dydaktycznym,

salą języka angielskiego, pracownią chemiczno-fizyczną, pracownią plastyczno-techniczną,

salami lekcyjnymi dla klas 1-3 wydzielonymi na II piętrze budynku, bogato wyposażonymi w pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, sprzęt komputerowy i audiowizualny.

Biblioteka szkolna:

BIBLIOTEKA SZKOLNA SKŁADA SIĘ Z:

Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej połączonego z czytelnią oraz

wypożyczalni z wolnym dostępem do półek z licznym księgozbiorem.

Biblioteka jest skomputeryzowana (program MOL) – posiada stanowisko komputera centralnego do obsługi czytelników.

Każdego roku nauczyciel bibliotekarz organizuje konkursy czytelnicze, recytatorskie, plastyczne, ekologiczne, zgaduj-zgadule, gry czytelnicze dla poszczególnych poziomów klas oraz spotkania z autorami ciekawych książek.

Świetlica szkolna:

Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed i po lekcjach w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Staramy się stworzyć warunki do wypoczynku, zabawy i odrabiania zadań domowych. Chcemy aby czas spędzony w świetlicy sprzyjał także rozwijaniu zainteresowań. Dzieci uczestniczą w różnorodnych działaniach opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych, zajęciach plastycznych, czytelniczych, relaksacyjnych, muzycznych, konkursach i zabawach w świetlicy oraz na świeżym powietrzu. Nasza świetlica jest wyposażona w  gry edukacyjne, literaturę dziecięcą, różnorodne materiały plastyczne.

Stołówka szkolna:

Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz wychodzących naprzeciw oczekiwaniom Rodziców posiłki oferowane przez szkolną kuchnię przygotowywane są w oparciu o wytyczne określone w  projekcie ustawy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. 

Całość posiłku obiadowego jest ściśle dobierana pod względem zawartości wszystkich składników odżywczych i w odpowiedniej liczbie kalorycznej.

Szafki szatniowe:

Dzięki szafkom szatniowym uczniowie nie muszą dźwigać ciężkich tornistrów.

Uczniowie klas najmłodszych mają także możliwość pozostawienia swoich pomocy dydaktycznych w klasach, w których się uczą - wychowawcy przygotowali tam miejsca na ich zeszyty, prace i podręczniki.

Wycieczki szkolne

Każdego roku staramy się organizować ciekawe wycieczki dla naszych uczniów.

Organizujemy wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo-turystyczne, wyjścia do kina, teatru … Odwiedzamy miejsca bliższe i dalsze, podróżujemy autokarem, pociągiem …

Wszystko po to, aby w ciekawy sposób zdobywać i poszerzać swą wiedzę, poznawać piękno i zabytki naszego kraju, uczestniczyć w kulturze i integrować się rówieśnikami.

Imprezy, uroczystości

Corocznie organizujemy wiele ciekawych imprez klasowych, międzyklasowych i szkolnych.

Obchodzimy Europejski Dzień Języków, Dzień Ziemi, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, Dzień Sportu, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Bezpiecznego Internetu, Tydzień Tabliczki Mnożenia, CodeWeek i wiele innych.

Celebrujemy święta narodowe np. Święto Odzyskania Niepodległości czy Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3Maja.

Kultywujemy polskie tradycje narodowe: Mikołajki, Andrzejki, Jasełka, Wigilijni i inne.

Konkursy, zawody

Każdego roku uczniowie naszej szkoły mają szanse rozwijać swoje pasje i talenty poprzez udział w licznych konkursach na różnych szczeblach: od szkolnych do międzynarodowych.

Dotyczą one różnych dziedzin wiedzy i działalności człowieka. Uczniowie rywalizują w konkursach artystycznych, literackich, matematycznych, informatycznych, ekologicznych i wielu innych.

Nie zapominamy o zawodach sportowych!

Bardzo często uczniowie naszej szkoły osiągają w nich sukcesy!

Dokumentacja nauczania

Obecnie dokumentację nauczania prowadzimy wyłącznie w formie elektronicznej.

Korzystamy z systemu i serwisu Librus Synergia.

Dzięki temu rodzice i uczniowie mogą na bieżąco kontrolować osiągnięcia dydaktyczne, frekwencję, mają wgląd do planu lekcji i terminarza.

Jest to ponadto doskonałe narzędzie komunikacji służące do wymiany informacji pomiędzy członkami szkolnej społeczności.

Oferta szkoły

W roku 2017 nasza szkoła zajęła 4 miejsce w RANKINGU NAJLEPSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W POWIECIE RYBNICKIM. Ranking szkół podstawowych w pow. rybnickim powstał na podstawie tego, jaki średni wynik osiągnęli ich uczniowie na ostatnim sprawdzianie szóstoklasisty z języka polskiego i matematyki.

Oferta szkoły

Od września 2017 roku prowadzimy szkolnego Facebooka, na którym zamieszczamy aktualne wydarzenia ze szkolnego życia. Zapraszamy uczniów i rodziców do komentowania i "lajkowania".

Oferta szkoły

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej szkoły.

Znajdziesz ją w MENU SZKOŁA.

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach