Dnia 21.10.22 w naszej szkole organizowaliśmy Dzień Języka Angielskiego. Do wspólnej zabawy zaprosiliśmy uczniów klas 4-8. Kulminacyjnym momentem całego przedsięwzięcia były rozgrywki międzyklasowe.Zadaniem zespołów klasowych było rozwiązanie quizu z wiedzy ogólnej i realioznawstwa krajów anglojęzycznych Uczniowie korzystali z tabletów szkolnych i odpowiadali na pytania utworzone na platformie Kahoot. Wydarzenie odbyło się w ramach upowszechnianie wiedzy zdobytej przez kadrę szkoły na kursie "ICT in the Classtoom: Innovative Tools to Facilitate Students Learning, Collaboration and Creativity" w Atenach 

W holu naszej szkoły zawisła tablica przybliżająca szczegóły pobytu naszej kadry szkolnej na kursie metodycznym w Atenach. Kurs realizowany w ramach programu Erasmus + miał na celu zapoznanie uczestników z najnowszymi narzędziami ITC przeznaczonymi do konstruowania ciekawych lekcji przedmiotowych i wzmacniania motywacji uczniów do nauki.

W dniach 12 i 15.06.23r. w naszej szkole gościły grupy przedszkolne z Przedszkola nr 32 w Kamieniu. Dzieci wzięły udział w lekcjach z języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej , prowadzonych przez p. Monikę Nierodę i p. Monikę Marcol z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Lekcje odbyły się  w ramach upowszechnianie wiedzy zdobytej na kursie metodycznym w Atenach , który był częścią realizacji projektu Erasmus+.

POKURSOWE INSPIRACJE....

 

Dzielimy się  Padletem utworzonym w czasie kursu metodycznego w Atenach, zawierającym niezwykłe kompendium wiedzy na temat narzędzi ICT, z których można korzystać podczas tworzenia  lekcji przez nauczycieli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Sprawozdanie z przebiegu kursu realizowanego w ramach projektu Erasmus+

Akcja KA101- Mobilność kadry edukacji szkolnej.

 

 

 

W dniach 27.06.-02.07.2022r.  dyrektor szkoły – Joanna Porszke, zastępca dyrektora szkoły Agnieszka Gorzawska oraz nauczyciele: Ewelina Dulińska, Monika Piotrowska i Monika Nieroda wzięły udział w szkoleniu : „ICT in the Classroom: Innovative Tools to Facilite Students Learning, Collaboration and Creativity" w Atenach  w ramach realizacji projektu Erasmus +, w ramach akcji KA101- mobilność  kadry edukacji szkolnej.

Kurs był zaprojektowany dla nauczycieli, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę  i rozwinąć umiejętności z zakresu wykorzystywania  narzędzi ICT w trakcie swoich zajęć z uczniami, aby wzmocnić motywację uczniów do nauki, pracy zespołowej i  pobudzić ich kreatywność.

Podczas kursu, uczestnicy byli zaangażowani w ćwiczenia praktyczne pozwalające   na zapoznanie się z narzędziami  ICT, pozwalającym na wydajniejsze projektowanie  przebiegu lekcji , a także zarządzanie nią. Tematem kursu było  wykorzystywanie wybranych aplikacji  takich jak Trello, Pixton, Learning Apps, Kahoot oraz wiele innych do wprowadzania na lekcji nowych treści w atrakcyjny dla ucznia sposób, utrwalania ich, a następnie sprawdzania za ich pomocą  poziomu pozyskanej przez ucznia wiedzy.

W trakcie 6 dniowego   kursu kadra naszej szkoły uczestniczyła  codziennie w 5 godzinnych zajęciach  prowadzonych w języku angielskim  przez  wykładowczynię Vassiliki Plati (Master’s degree in Educational Technology), oraz z innymi  uczestnikami kursu z  Francji, Łotwy, Hiszpanii, Chorwacji, Węgier. W ramach kursu  grupa kursantów z naszej szkoły  miała  też przyjemność wziąć   udział w dniu kultury greckiej, w czasie którego odbyła się wycieczka na Akropol.

 

 

 

 

 

 

 

erasmus-logo-930x465.jpg

 

 Z dumą informujemy, że  6 lipca 2020r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus przekazała,  że została zakończona ocena wniosków złożonych w ramach w ramach sektora Edukacja szkolna Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej w roku 2020.

Wniosek naszej szkoły  numer: 2020-1-PL01-KA101-080353

Tytuł: Gotowi na generację Web.3.00 w edukacji, został zatwierdzony do realizacji. Złożony wniosek uzyskał łącznie 97 punktów na 100 możliwych.

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach