#SuperKoderzy   - to program edukacyjny Fundacji Orange. Jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W czasie cyklu zajęć prowadzonych na lekcjach poszczególnych przedmiotów uczniowie poznają podstawowe zasady programowania, jednocześnie wykonując zadania zgodne z podstawą programową danego przedmiotu.

Dzięki udziałowi w projekcie szkoła uzyskuje:

- grant na sprzęt IT potrzebny do nauki programowania 

- gadżety w postaci koszulek, które zostały zamówione dla każdego uczestnika

- atrakcyjną i nowoczesną ofertę edukacyjną, dopasowaną do wyzwań cyfrowego świata

- pełne wsparcie w realizacji programu na każdym etapie.

Rozpoczęcie działań merytorycznych w szkole następuje pod koniec września, a kończy się 30 kwietnia następnego roku.

 Program jest realizowany podczas zajęć  pozalekcyjnych. 

EDYCJA 2023/2024

 

W maju 2023 r. nasza szkoła wypełniła formularz zgłoszeniowy do Programu #SuperKoderzy. Lider projektu,  wraz z uczniami klas  5A I 5B przygotował krótki filmik – zaproszenie, który miał na celu przedstawienie zespołu, szkoły  i uzasadnienie dlaczego chcielibyśmy zostać #SuperKoderami.  Pani Monika Nieroda - lider projektu wraz z uczniami wybrała jedną z 14 ścieżek tematycznych -  "Pogromcy Języków". Ogłoszenie wyników miało miejsce 20 czerwca – otrzymaliśmy informację o zakwalifikowaniu się do projektu.

W edycji #SuperKoderów w roku szkolnym 2023/2024 bierze udział 140 szkół podstawowych z całej Polski. Każda z nich otrzymała grant na zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach wybranej ścieżki. Dodatkowo Fundacja Orange zapewnia dwóm nauczycielom z każdej szkoły profesjonalne szkolenie, które przygotuje ich do przeprowadzenia zajęć oraz wsparcie doświadczonych edukatorów przez cały czas trwania projektu. Lider projektu z naszej szkoły  uczestniczył  9 września 2023 r. w szkoleniu odnośnie realizacji wybranej ścieżki: „Pogromcy języków”, które odbyło się w Katowicach.

W naszej szkole projekt realizowany jest z uczniami klasy 6A i 6B w ramach zajęć pozalekcyjnych.

 Nasza szkoła zakupiła sprzęt  do realizacji programu w postaci 3 robotów mBot2 wykorzystując tym samym całą pulę grantu. Zostało już wysłane odpowiednie sprawozdanie finansowe do organizatora projektu.

Zapraszamy do obejrzenia konkursowego  filmu promującego naszą szkołę: 

https://youtu.be/TZ6fxr54hV0

 

  

PIERWSZE ZAJĘCIA JUŻ ZA NAMI!

 

12 padziernika  2023r. odbyły się  pierwsze zajęcia, na których uczestnicy projektu zapoznali się  z możliwościami i budową robotów mBot2 oraz oprogramowaniem. Na kolejnych  9 zajęciach będziemy  pisać krótkie programy dla robota za pomocą skryptów w języku angielskim. Realizację programu zakończymy interaktywną animacją na bazie klasycznej powieści " Czarnoksiężnik z krainy Oz" z wykorzystaniem robotów mBot2 odgrywających poszczególne role.Będziemy oczywiście używać do tego celu języka angielskiego.

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach