ROK SZKOLNY 2020/2021

 
Edukacja wczesnoszkolna

 

Dulińska Ewelina

Dyrcz Celina

Dzierbicka Joanna

Kolarczyk Grażyna

Kubica Bogumiła

Stefaniak Joanna

 
Język polski

 

Juraszek Dorota

Porszke Joanna

Widera Adrianna

 
Język angielski

 

Kurpanik Lilianna

Nieroda Monika

Piątek Ewa

 
Język francuski

 

Holona - Słodczyk Grażyna

Madany-Woch Aneta (urlop)

 
Historia

 

Kula Joanna

 
Wiedza o społeczeństwie

 

Florys Elżbieta

 

Matematyka
 

Burzawa Krystyna

Jasek Barbara

Szota Elżbieta

 
Fizyka

 

Szota Elżbieta

 
Geografia

 

Piech Ewa

 
Przyroda

 

Piech Ewa

 
Biologia

 

Smołka Katarzyna

 
Chemia

 

Szota Elżbieta

 
Informatyka

 

Sielska Katarzyna

 
Plastyka

 

Sielski Marcin

 

Technika

 

Syrnicki Tomasz

 
Muzyka

 

Maroszek Kornelia

 
Edukacja regionalna

 

Maroszek Kornelia

 
Wychowanie fizyczne

 

Rabczewski Zbigniew

Stronczek Adam

Szczyrbowski Michał 

 
Religia

 

Trocka Barbara

ks. Damian Jarnot

ks. Kazimierz Musioł

 
Wychowanie do życia w rodzinie

 

Piech Ewa

 
Doradztwo zawodowe

 

Labus Witold

 
Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Florys Bartosz

 
Pedagog szkolny

 

Labus Witold

 
Logopeda szkolny

 

Gliwa Bogna

 
Biblioteka szkolna

 

Marek Teresa

Bochenek Krystyna

 
Świetlica szkolna

 

Gliwa Bogna

Labus Witold

Maciończyk Joanna (urlop)

Maroszek Kornelia

Piątek Ewa

Rabczewski Zbigniew

 

WYCHOWAWCY KLAS

 

KLASA IA - Dulińska Ewelina

KLASA IB - Dzierbicka Joanna

KLASA IIA - Stefaniak Joanna

KLASA IIB - Kubica Bogumiła

KLASA IIIA - Dyrcz Celina

KLASA IIIB - Kolarczyk Grażyna

KLASA IVA - Widera Adrianna

KLASA IVB - Piech Ewa

KLASA VA - Kula Joanna

KLASA VIA - Juraszek Dorota

KLASA VIB - Nieroda Monika

KLASA VIC - Jasek Barbara

KLASA VIIA - Rabczewski Zbigniew

KLASA VIIB - Kurpanik Lilianna

KLASA VIIIA - Sielska Katarzyna

KLASA VIIIB - Maroszek Kornelia

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach