ROK SZKOLNY 2022/2023

 
Edukacja wczesnoszkolna

 

Czekalska Emilia

Dulińska Ewelina

Dyrcz Celina

Dzierbicka Joanna

Jurowicz Beata

Kubica Bogumiła - urlop zdrowotny

Mleczko Karolina

Piotrowska Monika

 

Język polski

 

Juraszek Dorota

Karcz-Maziarz Grażyna

Porszke Joanna

 

 
Język angielski

 

Kurpanik Lilianna

Nieroda Monika

 

 
Język francuski

 

Madany-Woch Aneta 

 
 
Historia

 

Kamiński Wiesław

Kula Joanna - urlop zdrowotny

Paszenda Anna

 

 
Wiedza o społeczeństwie

 

Kamiński Wiesław

 

Matematyka

 

Jasek Barbara

Pietrzak Dariusz

Szota Elżbieta

 
 
Fizyka

 

Szota Elżbieta

 
 
Geografia

 

Piech Ewa

 
 
Przyroda

 

Piech Ewa

 
 
Biologia

 

Piech Ewa

 

 
Chemia

 

Szota Elżbieta

 

 
Informatyka

 

Sielska Katarzyna

 

 
Plastyka

 

Madany-Woch Aneta

 

Technika

 

Madany-Woch Aneta

 

 
Muzyka

 

Maroszek Kornelia

 

 
Edukacja regionalna

 

Maroszek Kornelia

 

 
Wychowanie fizyczne

 

Rabczewski Zbigniew

Stronczek Adam

Szczyrbowski Michał 

 

 
Religia

 

Trocka Barbara

Mandera Natalia

 

Wychowanie do życia w rodzinie

 

Piech Ewa

 
 
Doradztwo zawodowe

 

Witold Labus

 

 
Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Stronczek Adam

 

 
Pedagog szkolny

 

Labus Witold 

 

 
Logopeda szkolny

 

Gliwa Bogna

 

 
Biblioteka szkolna

 

Bochenek Krystyna

 

 
Świetlica szkolna

 

Gliwa Bogna

Maciończyk Joanna (urlop)

Maroszek Kornelia

Rabczewski Zbigniew

 

WYCHOWAWCY KLAS

 

KLASA IA - Mleczko Karolina

KLASA IB - Czekalska Emilia

KLASA IIA - Dyrcz Celina

KLASA IIB - Jurowicz Beata

KLASA IIC - Piotrowska Monika

KLASA IIIA - Dulińska Ewelina

KLASA IIIB - Dzierbicka Joanna

KLASA IV A - Sielska Katarzyna

KLASA IVB - Pietrzak Dariusz

KLASA VA - Madany-Woch Aneta

KLASA VB - Maroszek Kornela

KLASA VIA - Szota Elżbieta

KLASA VIB - Piech Ewa

KLASA VIIA - Szczyrbowski Michał

KLASA VIIIA - Juraszek Dorota

KLASA VIIIB - Nieroda Monika

KLASA VIIIC - Jasek Barbara

 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach