Dyrekcja szkoły i sekretariat

 

Dyrektor szkoły
mgr Joanna Porszke

Nauczyciel języka polskiego w tutejszej szkole.


 

Zastępca dyrektora szkoły
mgr Agnieszka Gorzawska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz specjalista w zakresie terapii pedagogicznej.

Zastąpiła ona mgr Grażynę Watołę, 

która wicedyrektorem szkoły była od roku 2001, czyli ostatnie 16 lat!


 

Sekretariat szkoły

Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 28 w Rybniku-Kamieniu prowadzi - od roku 1984 -

Urszula Holeczki

a dodatkowo od 1 września 2019 roku funkcję samodzielnego referenta pełni

mgr Ewa Kulik

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach