Wybory do nowego Samorządu uczniowskiego odbyły się 23.09.2021r Nad przebiegiem wyborów czuwała Uczniowska Komisja Wyborcza w składzie : Maja 8a, Karolina 7a i Filip z 4a.

 Prace komisji zakończyły się 27.09.2021r i w wyniku głosowania wyłoniono Samorząd Uczniowski SP 28 w Rybniku na rok szkolny 2021/2022, którego opiekunem została p. Aneta Madany-Woch. Największą liczbę głopsów zdobyli:

 1. Przewodniczący – Paweł Szewczyk

2. Członek- Stanisław Kosmala

3. Członek – Paulina Misiewicz

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach