Program profilaktyki przeciwko zjawiskom narkomanii i alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży

2021-06-19

Zarząd Towarzystwa Sportowego Volley Rybnik zwraca się z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu akcji informacyjnej naszych programów profilaktyki przeciwko zjawiskom narkomanii i alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży. Nasze programy dofinansowane przez Miasto Rybnik są skierowane do młodych Rybniczan – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W imieniu Zarządu Towarzystwa Sportowego Volley Rybnik zwracamy się z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu akcji informacyjnej naszych programów profilaktyki przeciwko zjawiskom narkomanii i alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży. Nasze programy dofinansowane przez Miasto Rybnik są skierowane do młodych Rybniczan – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

To profilaktyka uniwersalna, ukierunkowana na wczesne zapobieganie zachowań ryzykownych tej grupy wiekowej; zapobieganie sięganiu przez dzieci i młodzież po środki odurzające i alkohol, przeciwdziałanie nieprawidłowej adaptacji społecznej, której źródłem może być brak asertywności, słaba wiara w siebie, złe priorytety życiowe, niska świadomość występujących zagrożeń i skutków sięgania po używki.

Podstawowe nasze cele to:

  • Edukacja informacyjna
  • Nauka asertywności, kształtowanie postaw
  • Budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowej samooceny
  • Pobudzenie zainteresowań ukierunkowanych (np. SIATKÓWKA)
  • Organizowanie wolnego czasu w sposób aktywny wolny od zagrożeń i nałogów.

Pragniemy dotrzeć do jak największego grona dzieci i młodzieży stąd gorąca prośba o rozpowszechnienie naszej akcji w rybnickich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Prosimy aby w ramach współpracy szkoły wydrukowały nasze plakaty i umieściły je w widocznym dla uczniów miejscu. Nasza akcja poszerza również działania profilaktyczne, które w ramach swoich statutowych celów organizuje każda szkoła. Mamy nadzieję, że współpraca ze szkołami, dyrektorami placówek, pedagogami  i nauczycielami zwiększy szanse na zachowanie dzieci i młodzieży w trzeźwości i abstynencji od alkoholu i środków odurzających.

Serdecznie dziękujemy za pomoc i współpracę w naszych działaniach.

POZYTYWNA MŁODZIEŻ – program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży przeciwko narkotykom

ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIE – program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży przeciwko zjawiskom alkoholizmu.

WYŻEJ WYMIENIONE PROGRAMY SĄ DOFINANSOWANE PRZEZ MIASTO RYBNIK.

 

Ze sportowym pozdrowieniem
Roman Pinoczek
Prezes TS Volley Rybnik
tel. 510218322

Do pobrania:

plakat 1

plakat 2

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach