2024-03-04

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone 21 lutego ustanowione przez UNESCO w 1999 roku. Obchody święta zwracają uwagę na potrzebę dbałości o nasz język ojczysty, jego ochronę i promocję. Podstawowym przesłaniem święta jest zwiększanie świadomości znaczenia języka jako źródła naszego dziedzictwa kulturowego.

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach