DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

2024-03-04

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone 21 lutego ustanowione przez UNESCO w 1999 roku. Obchody święta zwracają uwagę na potrzebę dbałości o nasz język ojczysty, jego ochronę i promocję. Podstawowym przesłaniem święta jest zwiększanie świadomości znaczenia języka jako źródła naszego dziedzictwa kulturowego.

W tym roku w naszej szkole obchody święta zaczęliśmy od Tygodnia ortografii. Uczniowie w trakcie cyklu lekcji przypomnieli sobie podstawowe reguły ortograficzne, zabawili się w detektywów i spróbowali odnaleźć ukryte w całej szkole słowa z trudnościami, stworzyli ortogramy i plakaty promujące polską ortografię, a także nauczyli się piosenki "Ucz się polskiego".
 
Zwieńczeniem Tygodnia ortografii była szkolna akademia, na której uczniowie poznali ciekawostki związane z językiem polskim i wykorzystali zdobyte wcześniej umiejętności, pisząc Wielkie Szkolne Dyktando, na wzór Ogólnopolskiego Wielkiego Dyktanda tworzonego od wielu lat przez Radę Języka Polskiego.
 
 
LINK:
Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach