"Więcej szczęścia jest w dawaniu, niż w braniu."

2024-01-21

Czas okołoświąteczny sprzyja budzeniu w sercach hojności i radości z dzielenia się dobrem. Jak w roku poprzednim społeczność naszej szkoły zorganizowała zbiórkę na rzecz Domu Samotnej Matki w Rybniku i przekazała sporą ilość potrzebnym tam na co dzień produktów. Cieszy fakt, że odkrywamy co znaczą słowa Pisma Świętego: "Więcej szczęścia jest w dawaniu, niż w braniu." (Dz 20,35)

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach