Archiwum: wrzesień 2023

Pedagog i pedagog specjalny w SP28 w Rybniku
2023-09-04

W zakładce Nauczyciele/Pedagog szkolny zostały udostępnione godziny pracy pedagoga i pedagoga specjalnego w roku szkolnym 2023/24.

2023-09-04

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz.U. 2023, poz. 1369) co roku – począwszy od roku szkolnego 2023/2024 – kolejne roczniki uczniów klas IV szkół podstawowych publicznych i niepublicznych otrzymają bezpłatnie laptopy.

2023-09-04

Zapraszamy na pierwsze w roku szkolnym 2023/2024 zebranie rodzicielskie.

2023-09-09

Czwartego września 2023 roku, wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, odbyła się w naszej szkole uroczystość pasowania na ucznia. Od tego dnia każde dziecko zostaje oficjalnie przyjęte do grona uczniów naszej szkoły. 

2023-09-09

UWAGA RODZICE,

Wzorem lat ubiegłych istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne. Podstawą zakwalifikowania się do pomocy finansowej jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 600zł netto na członka rodziny, złożenie wypełnionego wniosku oraz zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach do dnia 13.09.2018r., u pedagoga szkolnego.
Stypendium szkolne dla uczniów pochodzących z Ukrainy, będzie przyznawane na identycznych zasadach jak dla uczniów z Polski.

Strefa Aktywnej Młodzieży
2023-09-18
2023-09-20

Obchody Międzynarodowego Dnia Kropki to wspaniały czas w bibliotece szkolnej do zaprezentowania plastycznych talentów, bo każdy z nas ma w sobie jakiś ukryty  talent i ... kropka.

2023-09-20

11.09.2023 nasza szkoła wzięła udział w akcji Narodowe czytanie.
O godzinie 9.50 wszyscy prowadzący lekcje nauczyciele odczytali w swoich klasach fragment "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej.

2023-09-28

W poniedziałek, 25 września uczniowie klas 7-mych wzięli udział w wycieczce do Katowic. Mieli okazję uczestniczyć w wykładach i  pokazach w ramach "Osobliwości Świata Fizyki" na Uniwesytecie Śląskim.

2023-09-28

Uczniów zainteresowanych informatyką i programowaniem zachęcam do udziału w XVIII Olimpiadzie Informatycznej Juniorów dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz Ogólnopolskim Konkursie Matematyczno-Informatycznym InstaLogik, także dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. Zapisy już trwają, a od października pierwsze etapy zawodów. Obydwa konkursy są bezpłatne i objęte Patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Strony konkursów i zawodów olimpijskich:

https://instalogik.pl/

https://oij.edu.pl/

 

Miasto Rybnik Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach