Szkoła Podstawowa nr 28 im. Alojzego Szewczyka w Rybniku

 • Oferta szkoły

  Nasza szkoła mieści się w spokojnej i zielonej dzielnicy Rybnika - Kamieniu. W bliskim sąsiedztwie znajduje się las, łąki, strumyk oraz miejski ośrodek sportu i rekreacji. Dzięki temu, że jesteśmy małą szkołą, znamy się wszyscy doskonale i czujemy się tu bezpiecznie. W roku szkolnym 2020/21 – w 16 oddziałach uczy się 346 uczniów. Rada Pedagogiczna składa się z 37 nauczycieli, którzy posiadają pełne kwalifikacje zawodowe i stale poszerzają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności pedagogiczne. Nauczyciele są otwarci na potrzeby każdego dziecka.

  W otoczeniu szkoły znajduje się nowoczesna infrastruktura: plac zabaw, boisko szkolne, ścieżka zdrowia oraz Street Workout Park".

 • Oferta szkoły pomoc pedagogiczno-psych.:

  Szkoła zapewnia dzieciom możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie z trudnościami otoczeni są tu szczególną troską i znajdują adekwatną pomoc. Pozostają pod opieką szkolnego pedagoga, logopedy biorąc udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych zgodnie z zaleceniami PPP. Organizujemy pomoc dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie, wyprawki oraz stypendia). W ramach PPP organizujemy: ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA, ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE, ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE I LOGOPEDYCZNE, ZAJĘCIA W RAMACH ZŚK oraz DORADZTWA ZAWODOWEGO.

 • Oferta szkoły baza szkoły:

  NASZA SZKOŁA DYSPONUJE:

  obszerną i przestronną salą gimnastyczną ze sprzętem sportowym, który jest na bieżąco uzupełniany,

  pracownią komputerową z 25 stanowiskami komputerowymi z nowoczesnym oprogramowaniem dydaktycznym,

  salą języka angielskiego, pracownią chemiczno-fizyczną, pracownią plastyczno-techniczną,

  salami lekcyjnymi dla klas 1-3 wydzielonymi na II piętrze budybku, bogato wyposażonymi w pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, sprzęt komputerowy i audiowizualny.

 • Oferta szkoły biblioteka szkolna:

  BIBLIOTEKA SZKOLNA SKŁADA SIĘ Z:

  Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej połączonego z czytelnią oraz

  wypożyczalni z wolnym dostępem do półek z licznym księgozbiorem.

  Biblioteka jest skomputeryzowana (program MOL) – posiada stanowisko komputera centralnego do obsługi czytelników.

  Każdego roku nauczyciel bibliotekarz organizuje konkursy czytelnicze, recytatorskie, plastyczne, ekologiczne, zgaduj-zgadule, gry czytelnicze dla poszczególnych poziomów klas oraz spotkania z autorami ciekawych książek.

 • Oferta szkoły świetlica szkolna:

  Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed i po lekcjach w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Staramy się stworzyć warunki do wypoczynku, zabawy i odrabiania zadań domowych. Chcemy aby czas spędzony w świetlicy sprzyjał także rozwijaniu zainteresowań. Dzieci uczestniczą w różnorodnych działaniach opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych, zajęciach plastycznych, czytelniczych, relaksacyjnych, muzycznych, konkursach i zabawach w świetlicy oraz na świeżym powietrzu. Nasza świetlica jest wyposażona w  gry edukacyjne, literaturę dziecięcą, różnorodne materiały plastyczne.

 • Oferta szkoły stołówka szkolna:

  Zgodnie z zaleceniami dotyczącymi zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych oraz wychodzących naprzeciw oczekiwaniom Rodziców posiłki oferowane przez szkolną kuchnię przygotowywane są w oparciu o wytyczne określone w  projekcie ustawy Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. 

  Całość posiłku obiadowego jest ściśle dobierana pod względem zawartości wszystkich składników odżywczych i w odpowiedniej liczbie kalorycznej.

 • Oferta szkoły szafki szatniowe:

  Dzięki szafkom szatniowym uczniowie nie muszą dźwigać ciężkich tornistrów.

  Uczniowie klas najmłodszych mają także możliwość pozostawienia swoich pomocy dydaktycznych w klasach, w których się uczą - wychowawcy przygotowali tam miejsca na ich zeszyty, prace i podręczniki.

 • Oferta szkoły wycieczki

  Każdego roku staramy się organizować ciekawe wycieczki dla naszych uczniów.

  Organizujemy wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo-turystyczne, wyjścia do kina, teatru … Odwiedzamy miejsca bliższe i dalsze, podróżujemy autokarem, pociągiem …

  Wszystko po to, aby w ciekawy sposób zdobywać i poszerzać swą wiedzę, poznawać piękno i zabytki naszego kraju, uczestniczyć w kulturze i integrować się rówieśnikami.

 • Oferta szkoły imprezy, uroczystości

  Corocznie organizujemy wiele ciekawych imprez klasowych, międzyklasowych i szkolnych.

  Obchodzimy Europejski Dzień Języków, Dzień Ziemi, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, Dzień Sportu, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Bezpiecznego Internetu, Tydzień Tabliczki Mnożenia, CodeWeek i wiele innych.

  Celebrujemy święta narodowe np. Święto Odzyskania Niepodległości czy Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3Maja.

  Kultywujemy polskie tradycje narodowe: Mikołajki, Andrzejki, Jasełka, Wigilijni i inne.

 • Oferta szkoły konkursy, zawody

  Każdego roku uczniowie naszej szkoły mają szanse rozwijać swoje pasje i talenty poprzez udział w licznych konkursach na różnych szczeblach: od szkolnych do międzynarodowych.

  Dotyczą one różnych dziedzin wiedzy i działalności człowieka. Uczniowie rywalizują w konkursach artystycznych, literackich, matematycznych, informatycznych, ekologicznych i wielu innych.

  Nie zapominamy o zawodach sportowych!

  Bardzo często uczniowie naszej szkoły osiągają w nich sukcesy!

 • Oferta szkoły dokumentacja nauczania

  Obecnie dokumentację nauczania prowadzimy wyłącznie w formie elektronicznej.

  Korzystamy z systemu i serwisu Librus Synergia.

  Dzięki temu rodzice i uczniowie mogą na bieżąco kontrolować osiągnięcia dydaktyczne, frekwencję, mają wgląd do planu lekcji i terminarza.

  Jest to ponadto doskonałe narzędzie komunikacji służące do wymiany informacji pomiędzy członkami szkolnej społeczności.

 • Oferta szkoły

  W roku 2017 nasza szkoła zajęła 4 miejsce w RANKINGU NAJLEPSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W POWIECIE RYBNICKIM. Ranking szkół podstawowych w pow. rybnickim powstał na podstawie tego, jaki średni wynik osiągnęli ich uczniowie na ostatnim sprawdzianie szóstoklasisty z języka polskiego i matematyki.

 • Oferta szkoły

  Od września 2017 roku prowadzimy szkolnego Facebooka, na którym zamieszczamy aktualne wydarzenia ze szkolnego życia. Zapraszamy uczniów i rodziców do komentowania i "lajkowania".

 • Oferta szkoły

  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej szkoły.

  Znajdziesz ją w MENU SZKOŁA.

Ogłoszenia

Rusza nabór do klas pierwszych ... zobacz

Rekrutacja uczniów klas 8 ... zobacz

Aktualne wytyczne sanitarne w SP28 zobacz

Stpendium szkolne'2020/21-pliki do pobrania zobacz

Obowiązki uczniów i rodziców w naszej szkole zobacz

List MEN na rozpoczęcie nowego roku szkolnego zobacz

Wskazówki MEN dla Uczniów zobacz

Wskazówki MEN dla Rodziców zobacz

Anglo-Roboland zobacz

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/21 zobacz

Bezpieczny powrót uczniów do szkoły zobacz

ProteGO Safe - list MEN i GIS do Rodziców zobacz

Uwaga Rodzice uczniów klas pierwszych! zobacz

Lista uczniów klasy 1a i 1b zobacz

Wyprawka pierwszoklasisty zobacz

ŚUW - profilaktyka przeciwko koronawirusowi zobacz

PCZK - Co musisz wiedzieć o koronawirusie? zobacz

Jak skutecznie myć ręce? zobacz

Profilaktyka zdrowotna - KORONAWIRUS zobacz

wszystkie ogłoszenia

Aktualności

Od września 2017 roku nasza szkoła ma swój facebookowy profil, na którym będziemy dzielić się z Wami bieżącymi wydarzeniami z życia szkoły. Zapraszamy tam całą szkolną społeczność!

Wejdź na szkolny facebook!

dodano 14 września 2017r., autor: mgr Katarzyna Sielska

aktualności 2016/2017
aktualności 2015/2016
aktualności 2014/2015